Sinh viên >> THÔNG BÁO HỌC SINH - SINH VIÊN

THÔNG BÁO HỌC SINH - SINH VIÊN


07-5-2020Xem thông báo về việc  
LỊCH NGHỈ HỌC PHÒNG COVID-19

Tại đây

24-04-2021      Xem thông báo về việc     
LỊCH THI LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN        
Tại đây
20-04-2021                      
Xem thông báo về việc                          
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG   
& Lễ 30/4           
Tại đây            
25-03-2021
Xem thông báo về việc
LỊCH THI LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN                                  
Tại đây
10-03-2021
Xem thông báo về việc
LỊCH THI LỚP KT & THÚ Y
Tại đây
10-03-2021
Xem thông báo về việc
LỊCH THI CÁC LỚP BUỔI TỐI
Tại đây
21-01-2021
Xem thông báo về việc
LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2021
Tại đây
18-01-2021
Xem thông báo về việc
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN
Tại đây
26-12-2020
Xem thông báo về việc
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021
Tại đây
15-12-2020
Xem thông báo về việc
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN
Tại đây
23-11-2020
Xem thông báo về việc
LỊCH HỌC MÔN ANH VĂN VÀ QUỐC PHÒNG (LỚP TỐI)
Tại đây
12-11-2020
Xem thông báo về việc
LỊCH HỌC MÔN ANH VĂN VÀ QUỐC PHÒNG
Tại đây
24-10-2020
Xem thông báo về việc
LỊCH THI MÔN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH TRỊ
Tại đây
05-10-2020
Xem thông báo về việc
LỊCH HỌC MÔN ANH VĂN VÀ CHÍNH TRỊ
Tại đây
17-09-2020
Xem thông báo về việc
LỊCH HỌC MÔN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH TRỊ
Tại đây

Đăng ký tuyển sinh

Zalo: TC tổng hợp TpHCM