I. Tầm nhìn

     Trường trung cấp tổng hợp thành phố hồ chí minh luôn phấn đấu và giữ vững thương hiệu là địa chỉ tin cậy đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng nghề cho cả nước. Phấn đấu đến năm 2025 nâng cấp thành trường đại học và xây dựng được Trung tâm huấn luyện kỹ năng y khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế, để huấn luyện người học đạt được những ký năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng ở các nước phát triển

II. Sứ mệnh

      Tạo dựng một môi trường giáo dục toàn diện để người học hình thành được những phẩm chất và năng lực; kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp, làm nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực trẻ Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực.

      Xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, lâu dài với các cơ sở giáo dục, các cơ sở y tế, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội trong và nước ngoài, để người dạy và người học tiếp cận được các chương trình giáo dục tiên tiến, rèn luyện phẩm chất đạo đức và phát huy năng lực bản thân, sớm tiếp cận được môi trường làm việc thực tế.

III. Ggiá trị cốt lõi 

    + Tận tâm với học sinh – sinh viên

    + Yêu thương và hỗ trợ việc học tập cho học sinh – sinh viên.

    + Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn

    + Xây dựng phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm.

    + Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động

    + Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học

    + Gắn kết và phục vụ cộng đồng

IV. Chất lượng và Mục tiêu Đào tạo

    Xuất phát từ quan điểm coi trọng cả ba phương diện: dạy chữ, dạy nghề, dạy nhân cách và văn hóa, nhà trường luôn quan tâm đến việc đào tạo một đội ngũ thanh niên có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất tốt, đáp ứng được nhu cầu lao động xã hội sau khi tốt nghiệp. Từ đó, trong suốt qui trình đào tạo, chúng tôi luôn chú ý kết hợp cả lý thuyết và thực hành, tổ chức chu đáo khâu thực tập, thực hiện liên kết với các đơn vị, cơ sở phù hợp với từng ngành nghề để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt kỹ năng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

V. Văn hóa cơ quan

    Tạo môi trường giáo dục thân thiện, mỗi giáo viên cán bộ nhận viên biết hợp tác, khiêm tốn giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc: đày đủ, kịp thời và hiệu quả. Luôn là tấm gương để các em học sinh sinh viên noi theo. Siêng năng, sáng tạo là phẩm chất cần có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp. Tự giác học tập nâng cao kiến thức chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm để rèn luyện nhân cách, nâng cao chuyên môn. Biết xây dựng, đóng góp ý kiến tạo môi trường giáo dục lành mạnh, chuyên nghiệp và phát triển.