BỘ MÁY TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP TP.HCM  

1. Ban giám hiệu

      1.1. Hiệu Trưởng

      1.2. Phó Hiệu Trưởng phụ trách chung

      1.3. Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo

2. Đơn vị quản lý chức năng

      2.1. Phòng tổ chức hành chính

      2.2. Phòng Quản lý đào tạo

      2.3. Phòng công tác học sinh sinh viên

      2.4. Phòng Tài chính – kế toán

      2.5. Phòng tuyển sinh truyền thông

      2.6. Phòng công tác chính trị

      2.7. Phòng cơ sở vật chất

      2.8 Trung tâm hợp tác đào tạo

3. Đơn vị đào tạo

      3.1. Khoa Y

      3.2. Khoa Dược

      3.3. Khoa Thú Y – Chăn nuôi

      3.4. Khoa kinh tế – du lịch

      3.5. Khoa tin học