du lịch

THÔNG TIN KHÓA HỌC

   Đối tượng: Tốt nghiệp TC
   Thời gian học: 1-1,5 năm
   Bằng cấp: Cao Đẳng 
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Giới thiệu chung

Ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, gồm nhiều nhóm ngành nghề liên quan đến nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nhân lực cho các công ty lữ hành, khách sạn, hay nhà hàng,…

Ngành du lịch có sự đóng góp to lớn vào tổng sản phẩm kinh tế quốc dân ở nước ta. Hiện du lịch được coi là một trong ba ngành kinh tế lớn được chú trọng đầu tư, không ngừng phát triển. Du lịch thúc đẩy hỗ trợ các ngành như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, lưu trú và ăn uống, đồng thời giải quyết việc làm cho đa số lao động phụ ở các thành phố, thị trấn.

2. Ngành du lịc đào tạo những gì?

 Là ngành học bao gồm các kiến thức về quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế chương trình du lịch… 

   Theo học ngành Du lịch sinh viên sẽ được tiếp thu những kiến thức phong phú về văn hóa, đời sống, lịch sử. Được làm việc trong môi trường năng động nhưng cũng đầy thử thách. 

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn, sinh viên sẽ:

+ Nhân viên, hướng dẫn viên du lịch;

+ Chuyên viên và quản lý từng bộ phận;

+ Chuyên viên marketing, tiếp thị và chăm sóc khách hàng;

+ Điều hành trung tâm thông tin du lịch;

+ Quản lý các văn phòng công ty du lịch;

+ Chuyên viên tư vấn du lịch trong và ngoài nước;

+ Chuyên viên tổ sức sự kiện, du lịch nhà hàng, khách sạn;

+ Làm tại sở Văn hóa thể thao và Du lịch…