Điều dưỡng

THÔNG TIN KHÓA HỌC

   Đối tượng: Tốt nghiệp TC
   Thời gian học: 1-1,5 năm
   Bằng cấp: Cao Đẳng 
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Giới thiệu chung

Chương trình Điều dưỡng hệ cao đẳng được xây dựng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Điều dưỡng, nhằm đào tạo những Điều dưỡng có thể đảm nhận đa dạng các vị trí trong công tác chăm sóc, đào tạo, quản lý Điều dưỡng. Sinh viên được chú trọng phát triển thêm về các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Nhật, tin học ngay từ những năm học đầu tiên. Trong suốt quá trình học, sinh viên được đi kiến tập và thực tập tại các cơ sở y tế trong địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại Nhật Bản là đối tác liên kết với Khoa Điều dưỡng để có những tiếp cận ngành nghề một cách trực tiếp và thực tế nhất.

2. Ngành điều dưỡng đào tạo những gì?

Đào tạo Cử nhân ngành Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức Khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững vàng và có kỹ năng thực hành Điều dưỡng thành thạo để thực hiện việc chăm sóc, phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân; đồng thời, có tư duy sáng tạo, khả năng ngoại ngữ, nghiên cứu Khoa học, tổ chức và quản lý các hoạt động Điều dưỡng.

3. Cơ hội việc làm

Sau khi học song chương trình cao đẳng ngành Điều dưỡng, sinh viên có thể:

+ Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.

+ Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.

+ Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.

+ Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.