công nghệ thông tin

THÔNG TIN KHÓA HỌC

   Đối tượng: Tốt nghiệp TC
   Thời gian học: 1-1,5 năm
   Bằng cấp: Cao Đẳng
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường cao đẳng sài gòn gia định cũng như các trường khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau

2. Ngành Công nghệ Thông tin đào tạo những gì ?

Sau khi được đào tạo, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm. Ngoài ra cũng được trang bị kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay.

3. Cơ hội việc làm

+ Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, sinh viên làm ở các cơ quan, xí nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trong môi trường khai thác, bảo trì, giám sát cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm; tham gia thực hiện việc phân tích thiết kế hệ thống thông tin;

+ Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo ngành công nghệ thông tin

+ Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.