luật

THÔNG TIN KHÓA HỌC

   Đối tượng: Tốt nghiệp TC, CĐ
   Thời gian học: 2,5-3 năm
   Bằng cấp: ĐẠI HỌC
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Giới thiệu chung

Ngành luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định. Trong đó có các lĩnh vực chính như: thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên, điều tra viên hoặc chuyên viên pháp lý.

2. Ngành Luật đào tạo những gì?

Sinh viên học ngành Luật được trang bị cho người học kiến thức chuyên ngành như Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Luật biển, Luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, luật hình sự, luật lao động, pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ, hợp đồng dân sự thông dụng, pháp luật về an sinh xã hội, giao dịch dân sự về nhà ở…

3. Cơ hội việc làm

Các công việc ngành Luật học thực tế bao gồm:

  • Tư vấn khách hàng: Công việc dành cho những bạn thực tập ngành Luật. Công việc này thường làm ở các trang thư viện về pháp luật, công ty tư vấn luật pháp.
  • Chuyên viên tư vấn luật
  • Trưởng nhóm tư vấn đầu tư
  • Trợ lý luật sư: Chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các luật sư trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Các công việc như tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin và đánh giá ban đầu. Làm thủ tục đăng ký bào chữa, bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho khách hàng. Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu, nội dung dự thảo để luật sư dự cung trong tranh tụng hình sự, thu thập chứng cứ, tài liệu… nói chung là mọi công việc theo yêu cầu trong công việc.
  • Chuyên viên pháp lý: Làm việc tại các văn phòng luật sư với công việc thụ lý các đầu vụ, tư pháp pháp luật, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với Cơ quan Nhà nước, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.
  • Luật sư tư vấn
  • Chuyên viên xử lý nợ thế chấp
  • Luật sư tranh tụng
  • Trưởng phòng pháp chế