giáo dục tiểu học

THÔNG TIN KHÓA HỌC

   Đối tượng: Tốt nghiệp TC, CĐ
   Thời gian học: 2,5-3 năm
   Bằng cấp: ĐẠI HỌC
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Giới thiệu chung

Ngành Giáo dục Tiểu học hay Sư phạm Tiểu học là chuyên ngành đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Là một ngành quan trọng trong hệ giáo dục của nước ta bao gồm cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung cấp, cao đẳng, đại học.

2. Ngành Giáo dục Tiểu học đào tạo những gì?

Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp để giảng dạy các môn học ở Tiểu học. Có năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lực giải quyết các tình huống sư phạm; năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập, tổ chức đánh giá trong giáo dục; năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học; năng lực phát triển chương trình môn học…

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên theo học ngành Giáo dục Tiểu học có thể làm tại:

– Giáo viên dạy các môn chính ở các trường từ bậc tiểu học đến giảng viên dạy chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại đại học, cao đẳng.

– Nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu thuộc ngành Giáo dục, phát triển giáo dục.

– Cán bộ trong hệ thống quản lý giáo dục từ cấp địa phương tới Trung ương.

– Làm việc tại các tổ chức phát triển giáo dục phi chính phủ.

– Tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về Giáo dục Tiểu học, Quản lý giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của cấp Tiểu học.