Đào tạo >> Y Tế Công Cộng (Đại Học Liên Thông)

Y Tế Công Cộng (Đại Học Liên Thông)

Y Tế Công Cộng (Đại Học Liên Thông)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

  • Thời gian đào tạo: 05-06 học kỳ
  • Bằng cấp: Đại Học do trường Đại học Trà Vinh cấp
  • Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP TP.HCM
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2022
 

Căn cứ Văn bản số 508/UBND-VX ngày 17 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Trà Vinh với Trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Trung Cấp tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển, đối tượng, hình thức xét tuyển:

1.1. Ngành tuyển :   Y TẾ CÔNG CỘNG

1.2. Đối tượng xét tuyển:

            Người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành thuộc khối ngành sức khoẻ

1.3. Hình thức xét tuyển

            Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp hoặc đại học

2. Thời hạn nhận hồ sơ và xét tuyển

            - Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: đến hết ngày 02/08/2022.

- Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: tháng 09/2022.

Phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 60.000đ/bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ).

- Phí xét tuyển: 200.000đ/thí sinh/hồ sơ. 

3. Thời gian đào tạo:

3.1. Liên thông từ trung cấp lên Đại học:

- Học 05 học kỳ đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp đúng ngành đào tạo

Học 06 học kỳ đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp gần với ngành đào tạo

3.2. Liên thông từ cao đẳng lên Đại học

- Học 03 học kỳ đối với học sinh tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành đào tạo

- Học 03 học kỳ đối với học sinh tốt nghiệp cao đẳng gần với ngành đào tạo

4. Thời gian học: Lớp học các buổi tối trong tuần hoặc lớp học ngày thứ 7 và Chủ nhật

5. Bằng cấp: Bằng Đại Học do trường Đại học Trà Vinh cấp

6. Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 02/08/2022

7. Địa điểm đăng ký và học: Trường Trung Cấp Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

Cơ Sở: 108 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 6270 4942 – Hotline:  0797 612 677

Cơ Sở: 514 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện Thoại: (028) 62 564 639 – Hotline: 0971 327 840

Website: www.tonghoptphcm.edu.vn - Facebook: trungcaptonghoptphcm

Tp.HCM , ngày 08 tháng 03 năm 2021

Hiệu Trưởng

(đã ký)

ThS. Huỳnh Huy Cường


Đăng ký tuyển sinh

Zalo: TC tổng hợp TpHCM