Tuyển sinh >> TS Liên thông từ TC, CĐ lên Đại Học

TS Liên thông từ TC, CĐ lên Đại Học

TS Liên thông từ TC, CĐ lên Đại Học
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG
TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2021

Căn cứ Văn bản số 508/UBND-VX ngày 17 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Trà Vinh với Trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh;

1. Ngành tuyển, đối tượng, hình thức xét tuyển:

TT

Ngành tuyển

Đối tượng tuyển

Hình thức xét tuyển

1

Luật

Người đã tốt nghiệp trung cấp, đại học

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

2

Thú y

Người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp hoặc cao đẳng

3

Giáo dục mầm non

Người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non hoặc nhóm ngành đào tạo giáo viên

4

Giáo dục tiểu học

Người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiểu học hoặc nhóm ngành đào tạo giáo viên

5

Y tế công cộng

Người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành thuộc khối ngành sức khoẻ

6

Ngôn ngữ Anh

văn bằng 2

Người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

2. Hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 60.000đ/bộ (thu khi phát hành hồ sơ). Lệ Phí xét tuyển: 200.000đ/thí sinh/hồ sơ.

3. Thời gian đào tạo:

3.1. Từ Trung cấp lên Đại học ngành Luật: Cùng ngành học 5 HK, không cùng ngành học 6 HK. Văn bằng 2 học 5 HK. Ngành Ngôn ngữ Anh lớp văn bằng 2 học 5-6 HK.

3.2. Từ Trung cấp lên Đại học ngành Thú y, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non: Cùng ngành học 5 HK, không cùng ngành học 6 HK.

- Cao đẳng lên Đại học cùng ngành học 3 HK, không cùng ngành học 4 HK.

3.3. Từ Trung cấp lên Đại học ngành Y tế công cộng: Cùng ngành học 6 HK, không cùng ngành học 7 HK. Cao đẳng lên Đại học cùng ngành học 4 HK, không cùng ngành học 5 HK.           

4. Thời gian học: Lớp học các buổi tối trong tuần hoặc lớp học ngày thứ 7 và Chủ nhật

5. Bằng cấp: Bằng Đại Học do trường Đại học Trà Vinh cấp

6. Thời gian phát và nhận hồ sơ: Hết ngày 17/04/2021. Công bố kết quả xét tuyển: Cuối tháng 4/2021.

7. Địa điểm đăng ký và học: Trường Trung Cấp Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

* Cơ sở: 108 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM. ĐT: (028) 62704942 -0797 612 677    

* Cơ sở: 514 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp. ĐT: (028) 62564639 - 0971 327 840
 Website: www.tonghoptphcm.edu.vn  - Facebook: trungcaptonghoptphcm

                                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                        Ths. Huỳnh Huy Cường                    


Đăng ký tuyển sinh

Zalo: TC tổng hợp TpHCM