KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÓA 9 ( NIÊN KHÓA 2014- 2016)

    1. Ngành Dược Sĩ Trung Cấp

    2. Ngành Dược Sĩ Trung Cấp - Hệ 1 năm

    3. Ngành Y Sĩ

    4. Ngành Điều Dưỡng Đa Khoa

    5. Ngành Pháp Luật

    6. Ngành Tin Học Ứng Dụng

    7. Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

    8. Ngành Quản Lý Doanh Nghiệp

    9. Ngành Hướng Dẫn Du Lịch

    10. Hệ 3 năm 6 tháng (THCS)
CÁC BIỂU MẪU ĐƠN