ĐỊA CHỈ: SỐ 108 LÊ THÚC HOẠCH, PHƯỜNG PHÚ THỌ HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM - HOTLINE: 0797 612 677 - 0975 213 229KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÓA 12 ( NIÊN KHÓA 2016- 2018)

    1. Ngành Dược Sĩ Trung Cấp

    2. Ngành Dược Sĩ Trung Cấp - Hệ 1 năm

    3. Ngành Y Sĩ

    4. Ngành Điều Dưỡng Đa Khoa

    5. Ngành Pháp Luật

    6. Ngành Tin Học Ứng Dụng

    7. Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

    8. Ngành Quản Lý Doanh Nghiệp

    9. Ngành Hướng Dẫn Du Lịch

    10. Hệ 3 năm 6 tháng (THCS)
CÁC BIỂU MẪU ĐƠN