THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TCCN HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 13 - NĂM HỌC 2018 - NHẬN HỒ SƠ TỪ NGÀY 02/01/2018 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018: MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THEO SỐ ĐIỆN THOẠI: (028) 35 885 558 - (028) 35 885 560


THÔNG BÁO LỊCH THI KHÓA 9
KHÓA
NGÀNH HỌC
LỚP
LỊCH THI
GHI CHÚ
Lần 1
Lần 2
09  
DƯỢC SĨ TRUNG CẤP 14T-DSTC A1,2 Click xem Click xem  
14T-DSTC_A3,4 Click xem Click xem  
14T-DSTC_B1,2 Click xem Click xem  
ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 14T-ĐDĐK_A1,2 Click xem Click xem  
14T-ĐDĐK_A3,4 Click xem Click xem  
Y SĨ 14T- Y SĨ_A1,2 Click xem Click xem  
14T- Y SĨ_A3,4 Click xem Click xem  
14T- Y SĨ_A5,6 Click xem Click xem  
14T- Y SĨ_A7,8 Click xem Click xem  
TIN HỌC ỨNG DỤNG 14T- THUD_A Click xem Click xem  
PHÁP LUẬT   14T – PL_A Click xem Click xem  
14T – PL_B Click xem Click xem  
DU LỊCH 14T – DL_A Click xem Click xem  
THƯ KÝ VĂN PHÒNG 14T – TKVP_A Click xem Click xem  
KẾ TOÁN 14T – KT_A Click xem Click xem  
XÂY DỰNG DÂN DỤNG 14T – XD_A Click xem Click xem  
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 14T – TC_A Click xem Click xem  
HỆ 3 NĂM 14T – 3N6T_A Click xem Click xem  
 
Mọi thắc mắc về Lịch học và Lịch thi Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo