THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TCCN HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 13 - NĂM HỌC 2018 - NHẬN HỒ SƠ TỪ NGÀY 02/01/2018 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018: MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THEO SỐ ĐIỆN THOẠI: (028) 35 885 558 - (028) 38 680 403

Học sinh chọn Khóa/ Lớp cần xem ( tải về máy)
 
KHOA
NGÀNH HỌC
LỚP
THỜI KHÓA
BIỂU
Y DƯỢC-KHÓA 9 DƯỢC SĨ TRUNG CẤP 14T-DSTC A1,2
14T-DSTC_A3,4
Click xem
14T-DSTC_B1,2
Click xem
ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 14T- ĐDĐK_A1,2
Click xem
14T- ĐDĐK_A3,4
Click xem
Y SĨ 14T- Y SĨ_A1,2
Click xem
14T- Y SĨ_A3,4
Click xem
KINH TẾ - KHÓA 9   TIN HỌC ỨNG DỤNG 14T- THUD_A
PHÁP LUẬT 14T – LUAT_A
14T – LUAT_B
DU LỊCH 14T – DL_A
THƯ KÝ VĂN PHÒNG 14T – TKVP_A
Click xem
KẾ TOÁN 14T – KT_A
XÂY DỰNG DÂN DỤNG 14T – XD_A
Click xem
QL DOANH NGHIỆP 14T – QLDN_A
HỆ 3 NĂM K 8 + KHÓA 9 - Đ4, 5A 13-THCS+ K9(4,5)
HỆ 3 NĂM KHÓA 9 14T – 3N6T_A
LỊCH HỌC VĂN HÓA (2N3T)-K9 2 NĂM 3 THÁNG (K9)
KHÓA 10 LỊCH HỌC KHÓA 10_ LỚP NGÀY 15T-(Đợt 1,2,3)
 
Mọi thắc mắc về Lịch học và Lịch thi Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo