ĐỊA CHỈ: SỐ 108 LÊ THÚC HOẠCH, PHƯỜNG PHÚ THỌ HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM - HOTLINE: 0797 612 677 - 0975 213 229KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THI THÁNG 2 - NĂM 2016

       1. Ngành Y Sĩ

       2. Ngành Dược Sĩ Trung Cấp

       3. Ngành Điều Dưỡng Đa Khoa

       4. Ngành Tin Học Ứng Dụng

       5. Ngành Trung Cấp Pháp Luật

       6. Ngành Xây Dựng Dân Dụng

       7. Ngành Du Lịch

       8. Ngành Thư Ký Văn Phòng

       9. Ngành Quản Lý Doanh Nghiệp


( Học sinh chọn ngành học cần xem tải về máy)

 LỊCH THI TỐT NGHIỆP - KHÓA 8 NĂM 2015

         1. Môn Chuyên Ngành (Ngành Kinh tế & Y Dược)

         2. Môn văn hóa (Hệ 3 năm 6 tháng)
LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 8 (NIÊN KHÓA 2013 - 2015)


 

Mọi thắc mắc Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo