THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TCCN HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 12 - NĂM HỌC 2017 - NHẬN HỒ SƠ TỪ NGÀY 08/02/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 28/12/2017: MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THEO SỐ ĐIỆN THOẠI: (08) 35 885 558 - (08) 35 885 560KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THI THÁNG 2 - NĂM 2016

       1. Ngành Y Sĩ

       2. Ngành Dược Sĩ Trung Cấp

       3. Ngành Điều Dưỡng Đa Khoa

       4. Ngành Tin Học Ứng Dụng

       5. Ngành Trung Cấp Pháp Luật

       6. Ngành Xây Dựng Dân Dụng

       7. Ngành Du Lịch

       8. Ngành Thư Ký Văn Phòng

       9. Ngành Quản Lý Doanh Nghiệp


( Học sinh chọn ngành học cần xem tải về máy)

 LỊCH THI TỐT NGHIỆP - KHÓA 8 NĂM 2015

         1. Môn Chuyên Ngành (Ngành Kinh tế & Y Dược)

         2. Môn văn hóa (Hệ 3 năm 6 tháng)
LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 8 (NIÊN KHÓA 2013 - 2015)


 
Mọi thắc mắc Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo