THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TCCN HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 11 - NĂM HỌC 2016 - NHẬN HỒ SƠ TỪ NGÀY 01/03/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 17/12/2016: MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THEO SỐ ĐIỆN THOẠI: (08) 35 885 558 - (08) 38 680 403


Đơn bảo lưu hồ sơ - học phí

Đơn mượn giấy báo nhập học

Đơn đăng ký thi lại

Đơn xin phúc khảo

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Đơn xin bảo lưu học phí

Đơn xin chuyển ngành học

Đơn xin chuyển buổi học

Đơn hỗ trợ miễn giảm học phí

Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn vay vốn ngân hàng

Đơn đăng ký xe buýt

Đơn điều chỉnh thông tin

Đơn mượn giấy báo nhập học

Đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp