Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
Y SĨ
14T- Y SĨ_A1,2
Anh văn căn bản
Tin học căn bản
Chính trị
Giáo dục pháp luật
Kỹ năng giao tiếp
Vi sinh ký sinh trùng
Giải phẫu sinh lý
Điều dưỡng CB & KTĐD
Dược lý
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Vệ sinh phòng bệnh
Bệnh ngoại khoa
Y tế cộng đồng
Quản lý và tổ chức y tế
Sức khỏe trẻ em
Sức khỏe sinh sản
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo