Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
ĐIỀU DƯỠNG 14T- ĐDĐK_A Anh văn căn bản
Giáo dục chính trị
Giáo dục pháp luật
Kỹ năng giao tiếp
Tin học căn bản
Giải phẫu sinh lý
Chăm sóc người bệnh ngoại khoa
Dược lý
Vi sinh ký sinh trùng
Nghề nghiệp đạo đức người Điều Dưỡng
Môi trường sk, vệ sinh nâng cao sức khỏe và hành vi con người
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
Tâm lý – giáo dục sức khỏe
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo