Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
DU LỊCH
14T- HDDL_A
Giáo dục pháp luật
Chính trị
Anh văn căn bản
Tin học căn bản
Kỹ năng giao tiếp
Quản trị học
Lịch sử Việt Nam
Tổng quan du lịch
Địa lý du lịch
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Phong tục tập quán
Vệ sinh an toàn thực phẩm
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo